Notifications

शुल्क भुक्तान गरि सहयोग गरिदिनुहुन र तेश्रो त्रैमासिक परिक्षा बारेमा ।

7 Mangshir, 2077

शुल्क भुक्तान गरि सहयोग गरिदिनुहुन र तेश्रो त्रैमासिक परिक्षा बारेमा ।

शुल्क भुक्तान गरि सहयोग गरिदिनुहुन ।

23 kartik, 2077

आदरणीय अभिभावक ज्यूहरु, विषय ः शुल्क भुक्तान गरि सहयोग गरिदिनुहुन । उपरोक्त सम्बन्धमा यस विद्यालयले विद्यार्थीहरुको पठन पाठन बन्दा बन्दिको बाबजुद पनि बैशाख २३ गतेबाट online कक्षा संचालन गरेको कुरा सर्वविदितै छ । हामीहरुले यस अघि वार्षिक शुल्क र १ महिनाको शुल्क पेश्की स्वरुप मागेकोमा यहाँहरुको सहयोग र सदभावले शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराई रहेका छौं । सरकारको निर्णय अनुसार आषाढ महिनाबाट विद्यालयले शुल्क लिन पाउने प्रावधान अनुरुप दिपावली भन्दा अगावै थप २ महिनाको शुल्क भुक्तान गरि सहयोग गरिदिुहुन विनम्र अनुरोध छ । विद्यालय प्रशासन कुमुदिनी होम्स्

शुल्क भुक्तान गरि सहयोग गरिदिनुहुन ।

21 kartik, 2077

आदरणीय अभिभावक ज्यूहरु, विषय ः शुल्क भुक्तान गरि सहयोग गरिदिनुहुन । उपरोक्त सम्बन्धमा यस विद्यालयले विद्यार्थीहरुको पठन पाठन बन्दा बन्दिको बाबजुद पनि बैशाख २३ गतेबाट online कक्षा संचालन गरेको कुरा सर्वविदितै छ । हामीहरुले यस अघि वार्षिक शुल्क र १ महिनाको शुल्क पेश्की स्वरुप मागेकोमा यहाँहरुको सहयोग र सदभावले शिक्षक शिक्षिकाहरुलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराई रहेका छौं । सरकारको निर्णय अनुसार आषाढ महिनाबाट विद्यालयले शुल्क लिन पाउने प्रावधान अनुरुप दिपावली भन्दा अगावै थप २ महिनाको शुल्क भुक्तान गरि सहयोग गरिदिुहुन विनम्र अनुरोध छ । विद्यालय प्रशासन कुमुदिनी होम्स्

Happy Vijaya Dashami!

10 kartik, 2077

Happy Vijaya Dashami!

Happy Vijaya Dashami!!

7 kartik, 2077

Happy Vijaya Dashami !!

Happy Vijaya Dashami !

4 kartik, 2077

Happy Vijaya Dashami !!

Notice for dance competition!!

4 kartik, 2077

Notice for dance competition!!!

Children's Examination Report

29 Ashwin, 2077

Dear Parents, Greetings from Kumudini Homes. Please collect your children's examination report within 4th of kartik, 2077 from 10:00 am to 3:00 pm. Thank you.

Parents availability : Required

Fee payment on your palm.

13 Bhadra, 2077

Fee payment on your palm.

Fee payment on your palm.

12 Bhadra, 2077

Fee payment on your palm.

Powered By Ingrails Pvt Ltd.