Calendar

Poush , 2075

 • 17

  Poush

  New Year Celebration (Montessori)

  Tuesday

 • 19

  Poush

  Third term exam Start

  Thursday

 • 20

  Poush

  Eng Hand writing (Montessori)

  Friday

 • 20

  Poush

  Third term exam

  Friday

 • 22

  Poush

  Third term exam

  Sunday

 • 23

  Poush

  Third term exam

  Monday

 • 24

  Poush

  Third term exam

  Tuesday

 • 25

  Poush

  Third term exam

  Wednesday

 • 26

  Poush

  Third term exam

  Thursday

 • 27

  Poush

  Third term exam End

  Friday

 • 29

  Poush

  Winter Vacation

  Sunday

 • 30

  Poush

  Winter Vacation

  Monday

 • 01

  Magh

  Winter Vacation

  Tuesday

 • 02

  Magh

  Winter Vacation

  Wednesday

 • 03

  Magh

  Winter Vacation

  Thursday

 • 04

  Magh

  Winter Vacation

  Friday

 • 05

  Magh

  Winter Vacation

  Saturday

 • 06

  Magh

  School Reopen

  Sunday

 • 11

  Magh

  Eng speech Competition (Montessori )

  Friday

 • 12

  Magh

  3rd term Result

  Saturday

 • 15

  Magh

  Celebration of Martyr's day ( Montessori )

  Tuesday

Magh , 2075

 • 18

  Magh

  Passage Writing Comp. (Montessori) Inter House Debate comp (L. Sec/Sec)

  Friday

 • 21

  Magh

  Pre celebraion of Sonam Lhosar (Montessori)

  Monday

 • 25

  Magh

  Spelling contest (Pre-Primary)

  Friday

 • 27

  Magh

  Celebration of Saraswati puja

  Sunday

 • 01

  Falgun

  (Montessori)

  Wednesday

 • 03

  Falgun

  Word power contest (Primary) / (Montessori)

  Friday

 • 07

  Falgun

  Monthly Test

  Tuesday

 • 08

  Falgun

  Monthly Test

  Wednesday

 • 09

  Falgun

  Monthly Test

  Thursday

 • 10

  Falgun

  Ethnic Dress Show competition (Montessori)

  Friday

 • 10

  Falgun

  Monthly Test

  Friday

 • 12

  Falgun

  Open song competition

  Sunday

Falgun , 2075

 • 17

  Falgun

  Passage Writing Comp In Nepali (Montessori)

  Friday

 • 19

  Falgun

  Pre Celebration of Shiva Ratri (Motessori)

  Sunday

 • 20

  Falgun

  Shiva Ratri

  Monday

 • 22

  Falgun

  Pre Celebration of Gyalbo Loshar (Montessori)

  Wednesday

 • 24

  Falgun

  International Women's Day

  Friday

 • 05

  Chaitra

  Pre celebration of Holi purnima (Montessori)

  Tuesday

 • 07

  Chaitra

  Finale term examination start

  Thursday

 • 08

  Chaitra

  Finale term examination

  Friday

 • 10

  Chaitra

  Final Term Examination

  Sunday

 • 11

  Chaitra

  Final Term Examination

  Monday

 • 12

  Chaitra

  Final Term Examination

  Tuesday

 • 13

  Chaitra

  Final Term Examination

  Wednesday

 • 14

  Chaitra

  Final Term Examination

  Thursday

 • 15

  Chaitra

  Final Term Examination End

  Friday

 • 17

  Chaitra

  End of the Year Holiday Start

  Sunday

Chaitra , 2075

 • 18

  Chaitra

  End of the Year Holiday

  Monday

 • 19

  Chaitra

  End of the Year Holiday

  Tuesday

 • 20

  Chaitra

  End of the Year Holiday

  Wednesday

 • 21

  Chaitra

  End of the Year Holiday

  Thursday

 • 22

  Chaitra

  End of the Year Holiday

  Friday

 • 23

  Chaitra

  Graduation Day (Montessori)

  Saturday

 • 24

  Chaitra

  End of the Year Holiday

  Sunday

 • 25

  Chaitra

  Finale Term Result

  Monday

 • 26

  Chaitra

  Entrance Test

  Tuesday

 • 26

  Chaitra

  End of the Year Holiday

  Tuesday

 • 27

  Chaitra

  End of the Year Holiday

  Wednesday

 • 28

  Chaitra

  End of the Year Holiday

  Thursday

 • 29

  Chaitra

  End of the Year Holiday

  Friday

 • 30

  Chaitra

  End of the Year Holiday END

  Saturday

Powered By Ingrails Pvt Ltd.